Kleine Teams

Wij werken in kleine teams, waardoor u steeds weer dezelfde vetrouwde gezichten ziet.

Geen wachtlijsten

Wij hebben geen wachtlijst, waardoor de zorg direct ingezet kan worden.

Zorg op Maat

Wij stemmen de zorg af, op u wensen en behoeften.

Deskundig

Ons team is deskundig en levert verantwoord kwalitatieve goed zorg.

Uitsluitcriteria 2022

EFE Thuiszorg wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we uitsluitingscriteria. EFE Thuiszorg levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Onvrijwillige zorg aan mensen met een beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.
 • Zorg aan cliënten die andere cliënten of medewerkers discrimineren.
 • Zorg aan cliënten met agressie problemen of seksueel ongewenst gedragingen.
 • Zorg aan cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen.
 • Zorg aan cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang).

EFE Thuiszorg kan de zorgovereenkomst met bestaande cliënten beëindigen indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is van:

 • Niet nakomen van gemaakte afspraken.
 • Agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers.
 • Seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers.
 • Ongewenste intimiteiten.
 • Lichamelijk geweld.
 • Een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving.

EFE Thuiszorg zal te allen tijde hulp bieden aan de cliënt, het netwerk, de verwijzer of zorgbemiddelaar bij het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte aansluitende zorgaanbieder voor elke cliënt waaraan wegens bovenstaande door ons geen zorg kan worden geleverd. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.