Kleine Teams

Wij werken in kleine teams, waardoor u steeds weer dezelfde vetrouwde gezichten ziet.

Geen wachtlijsten

Wij hebben geen wachtlijst, waardoor de zorg direct ingezet kan worden.

Zorg op Maat

Wij stemmen de zorg af, op u wensen en behoeften.

Deskundig

Ons team is deskundig en levert verantwoord kwalitatieve goed zorg.

Klachten

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij de zorg die u van ons ontvangt. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft.
Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg dan kunt u ons dat laten weten. Om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen bespreekt u uw klacht eerst met onze medewerker.

Komt u er samen niet uit, of wilt u dat uw klacht ook bij leidinggevende bekend is dan geeft uw klacht door, bel dan met kantoor en vraag naar de leidinggevende. Wij nemen de tijd om uw klacht goed met u te bespreken. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd.

Komt u er met EFE Thuiszorg niet uit, of heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht neem dan contact op met de externe klachtenfunctionaris van onze Geschillencommissie. Zij zijn onpartijdig, onafhankelijk en helpen je graag verder. De externe klachtenfunctionaris kan helpen bij het vinden van een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

U kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl U kunt ook op klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen.

Klachtenregelement