Kleine Teams

Wij werken in kleine teams, waardoor u steeds weer dezelfde vetrouwde gezichten ziet.

Geen wachtlijsten

Wij hebben geen wachtlijst, waardoor de zorg direct ingezet kan worden.

Zorg op Maat

Wij stemmen de zorg af, op u wensen en behoeften.

Deskundig

Ons team is deskundig en levert verantwoord kwalitatieve goed zorg.

Persoonlijke Verzorging

Hebt u moeite met algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals lichamelijke verzorging, aan en-uitkleden, het aan en uitdoen van steunkousen, hulp met medicatie of andere dagelijkse handelingen? EFE Thuiszorg bied ondersteuning bij uw dagelijkse verzorging, wanneer u dit zelf niet meer kunt. Wij werken in kleine teams, waardoor u dezelfde gezichten ziet en wij zorg op maat kunnen leveren.

Wanneer Persoonlijke verzorging?

EFE Thuiszorg kan hulp bieden bij persoonlijke verzorging, het aanreiken en toedienen van medicatie. Ook kunnen wij hulp bieden met het omgaan van een ziekte en/of ouderdomsproblemen. U kunt persoonlijke verzorging aanvragen wanneer u door een beperking of aandoening niet meer in staat ben om dagelijkse taken uit te voeren. Dit kan voor tijdelijk, maar ook permanent zijn, we streven er altijd naar het zoveel mogelijk behouden van de zelfredzaamheid, waar mogelijk is.

Wijkverpleging

Heeft u specialistische verpleging aan huis nodig, voor het uitvoeren van medische handelingen? EFE Thuiszorg bied verpleging in de wijk aan, hierdoor kunt u in u eigen vertrouwde omgeving herstellen. Wij kunnen u hulp bieden bij bijvoorbeeld wondbehandeling, zwachtelen, stomazorg en overige medische handelingen. Kenmerkend aan EFE thuiszorg is dat wij in kleine teams werken, waardoor u steeds dezelfde vertrouwde gezichten ziet en wij zorg op maat kunnen leveren.

Wanneer wijkverpleging aan huis?

Wijkverpleging word ingezet wanneer u verpleegkundige zorg nodig heeft, dit kan zijn na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. U kunt hierbij denken aan wondzorg, of een stoma waarbij u hulp nodig heeft, of misschien moeten u benen gezwachteld worden. Ook dan kan EFE Thuiszorg ondersteuning bieden, door inzet van onze deskundige zorgproffesionals.

24
UUR
ZORG

Nacht en 24-uurs zorg

Heeft u partner, vader of moeder dag en nachtzorg nodig, dank kunt u 24 uurs zorg inschakelen. EFE Thuiszorg levert 24 uurs zorg door heel Nederland, wij bieden continue zorg aan en kunnen ook de mantelzorgers hierbij ontlasten. Er word een klein team samengesteld die nauw met elkaar samenwerken, u krijgt een vast aanspreekpunt waar u altijd met u vragen terecht kan.

Wanneer 24-uurs zorg?

U kunt 24-uurs zorg krijgen om diverse redenen, dit is niet gebonden aan een specifieke situatie. U kunt bijvoorbeeld 24 uurs zorg krijgen als overbrugging, wanneer u op de wachtlijst staat voor een verpleeghuis, bij alzheimer, in de laatste levensfase. Als u arts vind dat u 24 uur zorg nodig heeft, word er een klein vast team samengesteld, die continu aanwezig zal zijn voor de zorg.

Begeleiding aan huis

EFE thuiszorg helpt u met begeleiding aan huis en persoonlijke ondersteuning, wanneer u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijks leven. We kijken samen tegen welke problemen u aanloopt en bieden hier hulp en ondersteuning bij. EFE thuiszorg heeft zorgverleners die speciaal zijn opgeleid zijn tot begeleiders, hierdoor kunnen ze u de juiste ondersteuning bieden. Wij werken in kleine teams, waardoor u steeds dezelfde gezichten ziet.

Wanneer Begeleiding aan huis?

Wanneer u of u partner de grip op het dagelijks leven lijkt te verliezen, en praktische zaken nu problemen opleveren. Bijvoorbeeld door problemen in de huishouding, financiële en administratieve zaken niet op orde hebben en hulp nodig hebben bij opvoeding. Soms loopt het allemaal niet meer naar wens, onze zorgproffesionals kunnen u hierin ondersteunen door u te helpen met dagelijks structuur terug in u leven te brengen

Palliatieve zorg

Wij kunnen palliatieve zorg inzetten, wanneer u ziek ben en geen kans op genezing meer heeft. De zorg richt zich op het behoud of verbetering van de kwaliteit van het leven en verlichting van klachten. Hiernaast richten wij ons ook op het ondersteunen van uw naasten. De verzorging is intensief en vergt veel van zowel u als eventuele mantelzorgers. De zorgproffesionals die werken via EFE Thuiszorg bieden de benodigde rust en deskundige begeleiding in de thuissituatie van u. Zoals u gewend ben van EFE Thuiszorg werken we in kleine teams, waardoor u steed dezelfde vertrouwde gezichten terug ziet.

Wanneer palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Tijdens deze zorg richten we ons niet op genezing maar kwaliteit van leven, er is aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische en spirituele dimensies. De cliënt word thuis verzorgd in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Op basis van onze uitsluitingscriteria wordt beoordeeld of EFE Thuiszorg zorg kan verlenen aan cliënten.

Aanvragen van thuiszorg

Wilt u meer weten, over wat EFE thuiszorg voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.